Team Blå, Blåbär

Team Blåbär, grupp 1 och grupp 2, är arbetslag bestående av de mellersta barnen. Barnen får med sina tidigare erfarenheter fortsätta utforska miljö och material.

Vi lägger stor vikt vid barn och vårdnadshavares delaktighet och att förskolan blir en demokratisk mötesplats, där barnen får uppleva att de kan påverka och göra val. Barnen får möta sina kompisar i, vad har jag för rättigheter och skyldigheter och hur påverkar mina val mina kompisar. Barnens olika tankar och teorier bearbetas och utmanas. Barnen får möta sin närmiljö och lära känna den. 

Vi har ett projekterande arbetssätt vilket innebär att barn och pedagoger tillsammans utforskar miljö och material med barnens intressen i fokus genom uttryckssätt som lera, rita, måla, dansa, sjunga och många fler.

Vi delar in gruppen i mindre projektgrupper både ute och inne vilket gynnar, samtal, talutrymme och nära relationer. Det vi arbetar med i projektet finns tillgängligt för barnen under hela dagen så att de även kan utforska på egen hand. Vi erbjuder ett varierat material så att barnens fantasi och kreativitet kommer till sin rätt. 

Vi lägger stor vikt vid hållbarhet, både vad det gäller att värna om vår miljö, vårt material men också om varandra. Leken och glädjen att vara tillsammans har en viktig plats i vår verksamhet.

Senast uppdaterad: 15 september 2022