Så här jobbar vi på förskolan

Barn leker i trädgården. Barn leker i trädgården. Foto: Claudia Fried

Vår verksamhet bygger på Reggio Emilias filosofi kring barns lärande och utforskande. Vi värnar om samarbetet med familjer och delaktighet.

Under hösten 2018 gick vi in nästa fas av vårt kommungemensamma projekt , Vär(l)den av möten, barns relation och utforskande av sin omvärld utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Vi i Södra Jordbro, Blåsippan, Hemsö och Långbäling, har valt att fokusera på Kost och Hälsa ihop med måltidspedagogik.

På förskolan Blåsippan ska barnen ha rätt till en pedagogisk verksamhet under hela sin dag på förskolan. Vi kallar det hela dagen perspektiv och utbildning är det som sker under hela dagen. Vi arbetar projekterande, barnen får utforska sina frågor och teorier i en pedagogisk miljö inne och ute.

Att arbeta projekterande är att se att lärandet från flera olika perspektiv, vi vet inte vad vi ska lägga fokus på förrän vi fått fatt på barnens frågor och funderingar. Vi startar därför höstterminen med uppstartsveckor där vi undersöker vad och vilka frågor som intresserar barnen.

Vi som pedagoger är inte där för att förmedla de rätta svaren, utan vi är med och skapar kunskap tillsammans med barnen. Vi ser barnen som subjekt som är kompetenta med förmåga att själva söka och skapa kunskap. Vi ser ett värde i att arbeta med större grupper, där det kollektiva lärandet är i fokus. Pedagogens roll är att iscensätta utforskande för lärande. När vi skapar platser för utforskande och lärande, tänker vi att vi skapar mötesplatser för barn.

Med hundraspråklighet menar vi att barnen använder sig av olika uttryckssätt som måla, rita, lera, dans och rörelse, IKT (Information och kommunikationsteknik), bygg och konstruktion och många fler. Vi kan med hjälp av våra kroppar på olika sätt uttrycka hur vi tänker, där kropp och händer blir hjärnans förlängda arm. Att använda olika språk och uttrycksätt är därför viktigt för att få fatt på barnens olika strategier till lärande och fördjupad förståelse av olika fenomen och företeelser.

Vårt arbetsverktyg

Pedagogiskt dokumentation är vårt arbetsverktyg när vi jobbar projekterande, det hör ihop med vårt arbetssätt, vår kunskapssyn, barnsyn och förhållningsätt. Vi observerar och dokumenterar det som händer, möten mellan barn, pedagoger, material och miljön och reflekterar tillsammans kring det.

Pedagogisk dokumentation är även ett verktyg för att barnen tillsammans med sina familjer ska se sin utveckling och lärande på förskolan. Förskolan ska vara en demokratisk mötesplats där barnen blir huvudpersoner i sitt eget lärande och där barnens frågor tas på allvar. Att kunna påverka sin situation och få sin röst hörd är en av grunderna i ett demokratiskt samhälle.

Senast uppdaterad: 1 november 2018