Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Så här jobbar vi på Blåsippan

På Blåsippan arbetar vi för att ge barnen den bästa förskoletiden. Vi är inspirerade av Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Det innebär att vi ser på barnen som viktiga samhällsmedborgare och utgår från deras förutsättningar och intressen i vår verksamhet.

Det ska kännas meningsfullt att komma till förskolan. Vi strävar efter att verksamheten präglas av glädje, meningsfulla sammanhang och delaktighet vilket främjar självkänsla, respekt och tolerans för andra . Alla barn ska känna att de är en tillgång i gruppen och vi ser förskolan som en mötesplats för gemensamt lärande. Vi värnar om mångfald, lyssnande, delaktighet och demokrati.

Vårt arbete utgår från Läroplanen 2018, FN:s rättigheter och FN:s barnkonvention och Haninges verksamhetsplan för förskolan. Vårt arbetssätt inspireras av Reggio Emilias filosofi som bygger på en stark tro på människans möjligheter, en djup respekt för barnet och en övertygelse om att alla föds rika och intelligenta med en stark drivkraft att utforska världen. Vi ser pedagoger som medforskande som stöttar, utmanar och uppmuntrar barnen och iscensätter utforskande för lärande. 

Vi ser barns inflytande och delaktighet som en viktig grundsten i verksamheten vilket innebär att vår miljö och vårt arbetssätt på förskolan utvecklas utifrån barns behov och intressen. Vi arbetar i projekt i där barnen ges möjlighet att på ett utforskande och kreativt sätt skapa nya kunskaper.

Vi erbjuder barnen möjlighet att utveckla olika uttryckssätt, där det verbala språket är en del. Lärandet ska vara lustfyllt, men också meningsfullt. För att få syn på det vi gör, och förstå varför, arbetar vi med pedagogisk dokumentation. Den synliggör verksamheten för pedagoger och föräldrar samt är en förutsättning för barn att få syn på sitt eget och gruppens lärande, kunna reflektera och nyfiket gå vidare utifrån nyväckta tankar och idéer.

Senast uppdaterad: 8 maj 2023