Organisation och ledning

Vi strävar mot en medarbetardriven förskola med delaktighet och ansvar som ledord.

Vi har måndagar och fredagar som mötes- och utbildningsdagar då vi möts mellan avdelningar och förskolor i olika sammanhang för att lära och utveckla verksamheten tillsammans. Till exempel i Arbetsplatsträff, Pedagogisk Utvecklings Grupp, projektgrupper och husmöten.

Vår organisation

Rektor

Ledningsgrupp

  • Rektor
  • Biträdande rektor
  • Intendent

Barnhälsoteam

  • Rektor
  • Biträdande rektor
  • ICDP-vägledare från respektive förskola

Förskolor i Södra Jordbro

  • Blåsippan
  • Hemsö
  • Långbäling

Senast uppdaterad: 20 augusti 2018