Organisation och ledning

Vi strävar mot en medarbetardriven förskola med delaktighet och ansvar som ledord.

Vi har måndagar och fredagar som mötes- och utbildningsdagar då vi möts mellan avdelningar och förskolor i olika sammanhang för att lära och utveckla verksamheten tillsammans. Till exempel i Arbetsplatsträff, Pedagogisk Utvecklings Grupp, projektgrupper och husmöten.

Vår organisation

Rektor

Ledningsgrupp

 • Rektor
 • Biträdande rektorer
 • Intendent

Barnhälsoteam

 • Rektor
 • Biträdande rektororer
 • ICDP-vägledare från respektive förskola

Förskolor i Jordbro

 • Blåsippans förskola
 • Fjäderkobbens förskola
 • Gräskobbens förskola
 • Hemsö förskola
 • Knallens förskola
 • Långbälings förskola
 • Segelkobbens förskola
 • Förskolebussen

Senast uppdaterad: 20 augusti 2018