Våra avdelningar

Flicka sitter och ritar. Pyssel i ateljén. Foto: Claudia Fried

Blåsippans förskola består av åtta hemvister fördelat på fyra team. Det finns även en gemensam matsal och ateljé.

Våra miljöer anpassas efter varje ålders behov. Grunden i våra miljöer ska vara likvärdig, men med en progression, en ökad svårighetsgrad, mellan avdelningarna – den röda tråden. Ju längre upp i åldrarna barnen kommer desto mer avancerat blir utforskandet av material och de olika tekniker vi använder på avdelningarna. Vi ser att barnen tar med sig och bygger på sina kunskaper och erfarenheter, de lär i samspel med varandra, miljö och material. Vi arbetar i tvärgrupper där barnen får möjighet att mötas mellan avdeningarna  och lära av och med varandra.

Senast uppdaterad: 10 augusti 2021